Performance Crossing

02/07/2019 Autor vincek

Performance Crossing je festival zabývající se performativním uměním. Letos se poprvé zúčastnil také chaos a to prostřednictvím umělecké performance tvorby Václava Cibulky. Ten představil své performance Hnízdo. 

Tato akce se konala již po třetí a zúčastnilo se přes 40 umělců z více než 20 světových zemí. Festival trval čtyři dny a setkávali se zde různé národy, osobnosti a názory v rozmanitých uměleckých podobách. Hlavním tématem však byla reflexe lidské činnosti v době ekologické krize. Proto motiv hnízda a jeho vztah k symbolu člověka a lidskosti.

Těšíme se na další rok aby mohl chaos opět vyjádřit své pohnutky.