Spolupráce s Divadlem Tramtarie

22/11/2019 Autor Jiří D

Olomoucké divadlo Tramtarie nás oslovilo s nabídkou vytvoření malby na jejich lodní kontejner. Jedná se o docela rozměrnou a složitou plochu, jelikož stěny nejsou rovné, ale vlnité. My však máme rádi výzvy, a proto jsme s radostí tuto možnost využili. Díky tomu vznikla malba, o které jsme vás již informovali dříve s tématem Sametové revoluce. Využili jsme však i druhou stranu kontejneru. Tu jsme pojali více hravě. Hlavními prvky jsou dvě masky, které odkazují právě na divadlo Tramtarie. Masky vnímáme jako určitou metaforu divadla. Obě malby jsou nyní k vidění poblíž budovy, kde sídlí divadlo Tramtarie. 

Autoři malby: Dosy Doss, Věra Kopková